AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ GAH/1320/2016, de 20 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió

de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial, i es fa

pública la convocatòria per a l’any 2016.

 

Enllaç per veure més